RÉGI PADLÓ

Ezeken a fotókon még a mostani előtti padlóburkolat is látható

Karzat oszlopa előtti pad és a régi padló

Templombelső

A SZENTÉLY RENDHÁZ FELŐLI OLDALA

A kép a rendház padlásán készült, és a templom szentély oldalfalának korábbi nyílásbefalazását mutatja.
A rendház padlása felőli boltozat
Érdemes összevetni a szentély felől látható "nyomokkal". A boltív magasságilag a templomtér felől látható "kontúr" alsó harmadában van:
A szentély bal oldali fala

A TATÁRJÁRÁS ELŐTT

A lenti kép a tatárjárás előtti Szeged környékét, benne az akkor Asszonyfalvának nevezett mai Felsővárost  mutatja. Az akkor valóban szigetként létező Boszorkány szigeten, a más mederben folyó és két helyen is a Tiszába ömlő Maroson kívül a templomunk témája kapcsán az az érdekesség, hogy a térképen jelölt Szent György templom pozíciójához - lásd az előző bejegyzésben, a Dózsa iskola udvarának helyén volt templom - viszonyítva látható, hogy templomunk helyéhez az akkor több ágon is folyó Tisza egyik folyómedre rendkívül közel volt. 

Szeged a tatárjárás előtt


A képen viszonyítási pontként gyakran említett, - és néha a mi templomunkkal kevert - Szent György templom látható. Ez volt a Dózsa iskola helyén, és ez az, amit közbenső födémek beépítésével iskolává alakítottak.

A hajdan szomszédos Szt. György templom
A halványan látható dátum szerint 1906-ban még állt.

A LÉPCSŐ HELYÉN ÉPÍTETT LIFT

A liftakna felnyitásakor bebizonyosodott, hogy az alsó gépház nélkül épült hidraulikus lift szerelt aknájának alsó szintje az oldalfolyosó padlószintjével gyakorlatilag megegyezik és az építéskor a plébánián dolgozók is úgy emlékeznek, hogy a lift helyén korábban volt lépcső alatti tér burkolt padlószintje is közel ez volt. Vagyis, ha ennek a résznek volt is korábban bármilyen kapcsolata a padlószint alatti terekkel, jelenleg ez a kapcsolat a lépcső esetleg erre utaló létén kívül mással nem igazolható, így a lebetonozott padlójú liftakna miatt ez a vizsgálati irány nem bizonyult termékenynek.
Mindezt természetesen össze kell majd vetni a georadaros vizsgálat oldalszárnyban felvett hosszmetszetének kiértékelésével.

1747-ES TÉRKÉP

Az alábbi térképen (jobb oldalon alul, a Superior Civitas - Felsőváros - feliratnál, az S betűtől jobbra) még a rendház építését megelőzően épített ideiglenes fa templom látható. Megjegyzendő, hogy az egyébként 1747-re datált építésű rendház ezen térképen nem látható.
Szeged az 1700-as években
Külön érdekessége a térképnek, hogy látható rajta a jelenlegi Dózsa iskola udvarának helyén akkor már meglévő - és 1910 körül lebontott - Szent György plébániatemplom is, ami maga "alakult át" többszintes iskolává.
Az árvízi állapotokat mutató rajzon még együtt szerepel a két templom:
Árvízi látkép Felsővárosról, a minorita templom környékéről
Az alábbi videón 1.33.-nál pedig még látható is a tanulók által a régi templomról - nyilván fotó alapján - készített makett:
http://www.youtube.com/watch?v=yxttHTSoG1A

SZEGEDMA.HU, TELIN TV

Templomunk felújítási munkálatainak elindulásáról adott hírt a  Szegedma.hu hírportál is:
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/12/megujul-a-minorita-templom-fotok-video.html

MAGYAR KURÍR

A katolikus hírportálon megjelent Gellért beszámolója a templom felújításának elkezdett munkáiról. Itt olvasható:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/megujul-szeged-felsovarosi-minorita-templom


Rövid részlet a templom plébánosának a munkálatok megkezdése előtt a híveknek címzett leveléből:
„Kérünk tehát Benneteket, kedves Testvérek, hogy biztosítsátok ennek a munkának az imádságos hátterét, és támogassátok egyöntetű szándékotokkal, hogy ha Isten akarata is ez, a soha vissza nem térő évfordulóra álljon itt, Szeged-Felsővároson egy Istenhez méltó, az embereknek kedves szent hajlék, amelyről a belépő embernek eszébe jut: 'Igen, ez az Isten háza és kapuja a mennynek...' (Ter 28, 17) Szent Miklós püspök, egyházközségünk védőszentje, könyörögj érettünk!”

KORMEGHATÁROZÁS

A tegnapi napon történt régészeti helyszínelés alapján megkezdődtek a templom szentély külső falának kormeghatározási vizsgálatai.  Először a cca 1,30 m-el a jelenlegi padlószint alatt előkerült boltív alsó részének műszeres tanulmányozása zajlik, ezen belül a tegnapi radioaktív háttérsugárzás mérés, ami a thermolumineszcens (TL) vizsgálat része.
Ennek eredménye fogja meghatározni az esetleges további vizsgálatokat. A későbbiekben ugyanis szükség lehet a mélyebben lévő részek kormeghatározására is, de erre majd a roncsolásos feltárások és alapozás vizsgálat során fogunk sort keríteni.
A most vizsgált falrész érdekessége, hogy - bár a jelenlegi templom külső falának padlószint alatti belső részéről van szó - a felület vakolt. Ez is utalhat arra, hogy  ez a rész utólagos feltöltés, eredetileg itt valamilyen használati tér volt.

A MINORITA TEMPLOM MŰHOLDRÓL

A felsővárosi templom madártávlatból itt tekinthető meg:
http://wikimapia.org/#lat=46.2591256&lon=20.1588875&z=18&l=21&m=b

A MINORITA TEMPLOM RÉGI BELSŐ FOTÓI


Egy képeslap a II. világháború  körüli időkből
Érdemes megfigyelni a különbségeket a jelen állapothoz képest. A falak sötét színűek voltak, az áldozórács még megvolt - ennek nyomai még ma is látszanak a szentélybe vezető lépcsőnél - a jelenleg az oltárkép két oldalán álló Szent György és Szent István szobor a szentély bejáratánál állt. Az ambó helyén oltár állt. Jól látszik a szentély és sekrestye közötti ajtó feletti még meglévő nyílás. A zászló a szentély hajó felőli bejáratánál volt. (Ezen a helyen Alajos Atya idejében is voltak a zászlók, de utána valami miatt el lettek mozdítva).
A templomhajó világításának hangsúlyos elemei voltak a boltozatról mélyen leengedett díszes csillárok.