ÚJABB ELŐKÉPEK

Templomunk felújítása során megoldandó feladataink közül néhányhoz nagyszerű példa lehet egy másik barokk templom néhány szép részlete.
A térvilágítás eredeti, korhű megoldására jó példa - a korábban már bemutatott svájci templom mellett - egy magyarországi templom belső világítása. 

A hagyományos barokk térvilágítás
A szószék eredeti funkcióját értelmesen akkor tudja betölteni, ha megközelítése egyszerű, gyors, közvetlenül a templomtérből történik. A feljegyzésekből és a látható részletekből tudjuk, hogy hajdan a szegedi templom szószékére is templomtérből lehetett feljutni.

Feljárat közvetlenül a templomtérből
 A korabeli képeken látható szegedi padlóburkolathoz nagyon hasonló a belső burkolat.

Az eredeti szegedihez hasonló padlóburkolat
Némileg más talajvíz viszonyok mellett ugyan, de a templom alatt működő, urnás temetkezési helyként funkcionáló  altemplom.

Oltár az altemplomban
Temetési szertartásokat lehetővé tevő oltár.

Urnás temetkezés az altemplomban
A fotók a szegedivel egy időben épült egri minorita templomban készültek.