RÉGI PADLÓ

Ezeken a fotókon még a mostani előtti padlóburkolat is látható

Karzat oszlopa előtti pad és a régi padló

Templombelső