ELŐZETES VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

A georadaros vizsgálat során az épület jellemző helyein, különböző erősségű antennákkal készített felvételek közül két rendkívül érdekes és fontos információt mutató kép látható itt.
Az első felvétel a templomhajóra illesztett hossztengelyirányú és keresztirányú  radarfelvétel eredményét mutatja, rajta a cca 3*4 m-es raszterű, erősen boltozatokra hasonlító, padlószint alatti szerkezetekkel. 

A padlószint alatt érzékelt építmények "metszetrajzként"

A második felvételen két hosszirányú és egy keresztirányú radarfelvételből generált térbeli kép látható, mutatva az eddig sejtett - a templomhajó alatti - szerkezeteket kiegészítő, a Lourdes-i oltár alatti, illetve a  "liftes" pillér felé vezető alépítményeket is. 

A metszetekből "generált" térbeli formák  3D verzióban

Utalva a korábbi bejegyzések egyikére, ezek az információk megerősíteni látszanak mindkét eddig sejtett lejárat helyét, vagyis hihetőnek látszik, hogy mindkét oldalszárnyi lépcső felé volt valamilyen megközelítési lehetőség. A liftakna vizsgálata tehát egyre indokoltabbnak látszik.

A felvételekből - a szakemberek eddigi gyakorlata és tapasztalatai alapján - jelenleg az is sejthető, hogy a műszerek által érzékelt szerkezetek alatt 10-60 cm közötti vastagságú szabad légtér jelenleg is van.

A műszeres vizsgálatok Dr. Sipos György az SZTE Természeti földrajzi és geoinformatikai tanszéke tudományos munkatársának és Katona Orsolya doktorandusznak köszönhetőek.

Az alsó kép tehát egyúttal Alajos Atyát is "rehabilitálni" látszik. (Lásd korábbi bejegyzésemet)