KÖZÉPKORI FAL?

2011 november 17. 
Résztvevők:
Darvas Imre okl. építészmérnök, teljes körű építész tervező
Szarka József Szeged, Móra Ferenc Múzeum, régészeti osztályvezető
Dr. Horváth Ferenc, tudományos igazgató h., egyetemi docens, SZTE régészeti tanszék
A megjelent régész szakembereket tájékoztattam a munkálatok jelenlegi állásáról, céljáról és körülményeiről, megmutattam az előzetes vizsgálódások során szabaddá és láthatóvá vált külső templom falrészeket, boltíveket, és a szentély-oltár alá vezető nyílást, az abban látható falazott tégla pillérrésszel.
Az előzetes szemrevételezés során Dr. Horváth Ferenc részéről felvetődött annak gyanúja, hogy a szabaddá vált és így látható falszakasz alsó része – az eltérő anyagra és felületre tekintettel – esetleg a barokk templom helyén korábban meglévő középkori templom falazata. Ennek a feltevésnek a pontosítása természetesen további vizsgálódásokat, többek között az érintett falszakasz anyagának műszeres kor meghatározását is igényli.
A résztvevők megegyeztek abban, hogy a georadaros vizsgálat végleges eredményének birtokában fogják tartani a következő megbeszélést a munka folytatásáról, elsősorban a további kutatási engedélykérelem tartalmi meghatározásáról.