A SZENTÉLY KÜLSŐ FALA

2011 november 3. -án a templombelső néhány, különösen izgalmasnak tűnő részletét vizsgáltam
A vizsgálat során megállapításra és fotón rögzítésre kerültek a következők:
-    A templom hossztengelyében a szentély falában utólagosan befalazott boltíves nyílás látható.
-    Ezen befalazott nyílás szemöldöke jelenleg cca 1,70 magas.

Befalazott nyílás
-  Ezen nyílás előtt az 1806-ban épült, az oltárképtartó díszes háttér márvány felépítményben is nyílás lett kialakítva, fa ajtóval ellátva.

Az oltárfelépítményben is nyílást készítettek

A mester emléke 1806-ból
- A befalazott nyílás előtt a belső oldalon, az 1806-ban épült márvány szentélyfelépítmény és az oltár közötti cca 1, m-es sávban, az épület hossztengelyére szimmetrikus pozícióban mintegy 4 m szélességben a templom burkolatától eltérő, burkolat nélküli padozatfelület látható.

A burkolatváltás
- A márvány felépítmény nyílásának a szentély külső faláig tartó mélységében padlóburkolat nincsen, csak szabadon lerakott téglák. Ezek alatt laza szerkezetű téglatörmelékes föld/homok található.
A falfülke "padozata" a vizsgálat előtt
-   A homokba benyúlva kézzel a burkolat nélküli padozat alá lehet nyúlni.

Kézzel könnyedén be lehetett nyúlni a padozat alá
A fentiek felvetik annak gyanúját, hogy a szentély falában lévő jelenleg befalazott ajtó belső oldalán közvetlenül egy pinceszinti járat kezdődött. Az akkori – a jelenleginél kb 1 m-el alacsonyabban lévő terepszinten lévő nyílásból akár a templom szintjére felfelé vezető, akár egy esetleges alépítménybe lefelé vezető lépcső is lehetséges. Ez a lefektetett téglák alatti föld kismértékű (cca 1 m méter) mélységben történő kiemelésével mindenféle szerkezeti elem sérelme és bolygatása nélkül pontosítható. Ez a templom alapjainak mélységétől (korábbi statikai vizsgálat ferde fúrása alapján 2,6-3 m mélységű az alapozási sík) jóval elmarad, így azt semmilyen szempontból nem érintené.

- A szentély jobb oldalán lévő ablak kontúrjával azonos kontúrú repedésvonal látható a szentély bal oldali falán, ami egy ugyanilyen ablak vagy falfülke korábbi létét valószínűsíti ezen az oldalon is.
A szentély jobb oldali ablaka
Bal oldalon pedig a "nyomok"

A befalazott nyílás boltíve a "túloldalról", a rendház padlásáról látszik is.
Fotók: Zombori István amatőr fényképész, Darvas Imre