KRIPTÁK

A képek a szegedi felsővárosi minorita templom
2012 szeptember 14.-én 
feltárt altemplomában talált kriptákat mutatják a helyenként még most is olvasható sírfeliratokkal.

+   +   +

NYUGAT                                                                                              1. KRIPTA
      Martinus Herczer                         felirat nélkül
            ( 1797 )                                    (...........)
......................................................................................................
           felirat nélkül                                felirat nélkül
           (...........)                                   (...........)
......................................................................................................

+   +   +

NYUGAT                                                                                               2. KRIPTA
                             ............. Ferences                           
                                             ( 1785 )                                           
......................................................................................................
                                   Demetrius Lőrik            felirat nélkül
                                       ( 1783 )                      (...........)
.....................................................................................................
                                          felirat nélkül              Páter Fekete
                                        (...........)                     (...........)
.....................................................................................................

+   +   +

NYUGAT                                                                                               3. KRIPTA
felirat töredék                 felirat nélkül
( .......... )                        (...........)
.....................................................................................................
  felirat nélkül                    felirat nélkül 
 ( .......... )                        (...........)
.....................................................................................................

+   +   +

NYUGAT                                                                                          4. "KRIPTA"

A jelen állapot szerint ezen a helyen - a lourdesi oltárhoz legközelebb eső "kriptahely" - tulajdonképpen nincsen sírhely, a kripták helye itt beépítetlen
.....................................................................................................


+   +   +

NYUGAT                                                             EGYKORI "SZABÓ" KRIPTA
                       üres sír           üres sír               üres sír                   üres sír  
......................................................................................................
                       üres sír        felirat nélkül         felirat nélkül            felirat nélkül
                 (..........)             (..........)                  (..........)  
.....................................................................................................
 Nagy Erzsébet  felirat nélkül    felirat nélkül  Adelmann Didák János
( 1818 )       (..........)             (..........)                  ( 1800 )  
.....................................................................................................


A felirat nélküli sírokra vonatkozhatnak az írott források alábbi részei:
"1764. december 5. Szabó József konfráter. Testét már nem a plébániatemplomba, hanem házából egyenesen a minorita templomba vitték, ahol rekviem és a többi halotti szertartás után eltemették a nyugati első kápolna oldalkriptájába, melyet a saját pénzén építtetett,abban is a szentélyt a templom  
többi részétől elválasztó főoszlop alá az első helyre.
1764 január 14. Eltemették a templom Szabó József elhunyt konfráter pénzén épített kis kriptájába Koch (Kocsi?) Zakariás és Szabó Ágnes két és fél éves Ilona leányát, a kripta építtetőjének unokáját.
1767 július 28. A kis kriptába eltemették Szabó János konfráter kisfiát, Lőrincet.
1767 szeptember 1. A kis kriptába eltemették Ábrahám Katalint, az említett Szabó János anyját, Szabó József egykori feleségét. A piarista atyák ennél a temetésnél már nem tiltakoztak,ellentétben a korábbiakkal.
1777 április 7. A kisebb kriptába, az elhunyt Szabó József családi kriptájába temették Szabó János konfráter két és fél éves lányát, Ilonát
1771. december 13. Özvegy Somodinét, Somodi Elek anyját, aki Szegeden született, eltemették a kriptába a nyugati főoszlopnál.
1800. december 24. Délután 3-kor a templom kriptájába temették a hatvanhat éves fr. Adelmann Didák Jánost.
1818. január 13. A templom kriptájába temették a hatvankilenc éves Nagy Erzsébetet, Kőrösi Mihály szegedi polgár özvegyét."
.....................................................................................................

+   +   +

KÖZÉP_NY                                                                                         2. KRIPTA
üres sír              üres sír          felirat nélkül
                                              ( .......... )
.....................................................................................................
 üres sír              üres sír           felirat nélkül
                                                ( .......... )
.....................................................................................................

+   +   +

KÖZÉP_K                                                                                             2. KRIPTA
                                                üres sír              üres sír              üres sír                                          
.....................................................................................................
                                                üres sír              üres sír              üres sír                                             
.....................................................................................................

+   +   +

KÖZÉP                                                                                                  3. KRIPTA
 Lajos atya (?)         felirat nélkül          felirat nélkül
  ( 1751)                 (..........)                (..........)
.....................................................................................................
   felirat nélkül           felirat nélkül          felirat nélkül
   (..........)                (..........)                (..........)
.....................................................................................................

+   +   +

KÖZÉP_NY                                                                                          4. KRIPTA
                                    Rudolf Blimel                    üres sír              üres sír
                                          ( 1771 )                         
.....................................................................................................
                                   Catharina Pajgli           Lábadi Terézia      üres sír
                                          ( 1784 )                          ( 1806 )
.....................................................................................................

Idézet az írott forrásokból:
"1806. december 3.  A templom kriptájába temették Lábadi Terézia nyolcvannégy éves nemes özvegyet."

.....................................................................................................


+   +   +

KÖZÉP_K                                                                                              4. KRIPTA
                              üres sír          felirat nélkül            felirat nélkül
           (..........)                  (..........)
.....................................................................................................
                              üres sír           felirat nélkül            felirat nélkül
             (..........)                  (..........)
.....................................................................................................


+   +   +

KELET                                                                                                  4. KRIPTA
     üres sír                  felirat nélkül
                                  (..........)
.....................................................................................................         
       üres sír                  felirat nélkül
                                   (..........)
.....................................................................................................
        felirat nélkül                            felirat nélkül
         (..........)                                 (..........)
.....................................................................................................

Az írott források alábbi részei valószínűleg erre a helyre utalnak:
"1764 március 29.    A templomban a karzat alatt a keleti oldalon eltemették Szolvánszki Jakabnak, a templom kántorának József nevű fiát.
1766 március 12.    Federle József asztalos rendtag nyolcnapi ott tartózkodás után meghalt és eltemették a kriptába a karzattal szomszédos oszlop alá a keleti oldalon. "
.....................................................................................................

+   +   +

KELET                                                                                                    3. KRIPTA

Jelenlegi vizsgálatok alapján sír nélküli hely. A bal oldali elfalazás oka egyelőre nem azonosított.
Itt készült az írott forrásokban is említett egyik utólagos szellőzőablak kelet felé.
.....................................................................................................

+   +   +

KELET                                                                                                    2. KRIPTA

A bal oldali, kopogásra kongó hangot hallató rész feltehetőleg valamilyen üreget rejt. Sírra utaló konkrét felirat ugyan nincs a falon, de az írott források alábbi része nagy valószínűséggel erre a helyre vonatkozik: 
"1764 március 12. Szabó Katalint, Faragó János konfráter anyját eltemették az újonnan épült minorita templomban, testét a nemrég épp e temetés céljára épített kis kriptában helyezték el, amely a második kápolnában van, azaz a második mellékoltárnál a keleti oldalon."
.....................................................................................................

+   +   +

KELET                                                                                                    1. KRIPTA

A Kelet felé (Tímár utca ) készített bejárati lépcső helye. Az induló két lépcsőfok még látszik.
Az oldalsó, elfalazott rész egyelőre beazonosítatlan, tömör vagy esetleg üreges részt takar, ami esetleg lehet sír is ugyanis az írott források alábbi részlete erre a helyre vonatkozik:
"1766. március 14. Szörényi Ignác, Csongrád megye alispánja 48 éves korában meghalt, 16-án a templom kriptájába temették a szentélytől második, karzattól harmadik oszlop alá a keleti oldalon."
.....................................................................................................


+   +   +

És néhány további részlet az altemplomról

A SZENTÉLY FELŐLI KERESZTIRÁNYÚ TRAKTUS
+   +   +

AZ EGYIK KERESZTIRÁNYÚ TRAKTUS
+   +   +

A "SZABÓ" KRIPTA FELÉ HALADVA
+   +   +

A BOLTOZAT JELLEMZŐ RÉSZLETE
+   +   +(fotók: Zombori István)