AZ ELŐKERÜLT EGYKORI HÁTSÓ BEJÁRAT

Újabb apró bizonyíték arra, hogy a templom tartogat még érdekes dolgokat számunkra.
A szentély külső-hátsó falán a belső oldal felől már a kutatási munkálatok kezdetekor felfedezett - lásd korábbi bejegyzésemet (http://templomfelujitas.blogspot.hu/2011/11/szentely-kulso-fala.html) - befalazott boltív két elvi lehetőséget mutatott. Vagy egy falfülke volt itt az oltár mögött vagy egy teljes faláttörés, vagyis bejárat. Az erre a pontra vonatkozó, engedélyezett feltárási hely tegnapi vizsgálatakor egyértelműen bebizonyosodott, hogy valaha itt egy mostanra már elfeledett bejárat volt, melynek falazott tégla boltíve a külső oldali vakolat eltávolítása után tisztán láthatóvá vált.  

A szentély külső, kert felőli fala

A boltív alatti utólagos befalazás fa ékei is jól látszanak. Mivel a befalazott falnyílást a belső oltár építmény is "követi" valószínű, hogy nem ideiglenes - az építés ideje alatt működő - falnyílásról, hanem egykori, beépített ajtót is tartalmazó rendes bejáratról van szó. 

Falazott boltív utólagos befalazása kiékeléssel

Továbbra is rejtélyes azonban a befalazás alsó részén lévő kisebb fesztávú boltív, amely a belső oldal felől, a szentély padlószintje alatti, a külső tér felé kialakított falfülkeként látszott eddig.  A funkciójával kapcsolatban felmerülő lehetőségek közül - tekintettel a befelé lejtő, és a szentély padlója alá érkező boltív felületre - továbbra is egy egykori lejárat tűnik az egyik legvalószínűbb verziónak. Amennyiben ugyanis egyszerű szellőzőről lenne szó, nem lenne értelme a ferdén felfelé, jóval a mostani és főleg nyilván jóval egy egykori külső terepszint fölé történő kivezetésének.

Az alsó boltív részlete

Ezt a lehetőséget látszik erősíteni a belső padlófelület ezen a helyen a többihez képest eltérő kialakítása, de a bolygatott és konkrét leletet is tartalmazó belső oldali, padlószint alatti feltöltés is.
http://templomfelujitas.blogspot.hu/2011/11/fold-alatti-boltiv.html
http://templomfelujitas.blogspot.hu/2012/01/az-elso-lelet.html
http://templomfelujitas.blogspot.hu/2012/03/az-oltar-mogott-elokerult-penz.html