ÖSSZEFOGLALÓK

http://www.monitorpress.eu/ro/hu/egyhazmegye/3062-megtalaltak-a-szegedi-minorita-templom-barokk-kriptajat
http://mno.hu/?v=58787
http://www.youtube.com/watch?v=5calxgnSsAA&feature=youtu.be
http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/04/07/11/Delta_2012_aprilis_7_.aspx

EGY KIS ETIMOLÓGIA

A templom alatti, frissen feltárt térrel kapcsolatban többekben felmerült a kérdés, hogy pontosan hogyan is kellene nevezni. Altemplom vagy kripta
Lássuk:
Wikipédia: "A kripta a temetkező helyek egyes fajtáinak összefoglaló neve. Görög eredetű szó; kezdetben föld alatti temetkezőhelyet jelentett. A középkorban legjellemzőbb típusa a templomok keleti felén, a szentély alatt épült altemplom volt, ahová nemcsak egyházi és világi méltóságokat temettek, de ott őrizték a fontosabb ereklyéket is."
Magyar-francia szótár: "Altemplom = crypte"
Latin-magyar szótár: "Crypta = boltív, boltozat, boltozatos pince, kripta, pince"
Magyar-latin szótár: A magyar altemplom szónak nincs egyértelmű latin megfelelője.
Magyar Etimológiai Nagyszótár (Tótfalusi-féle): "kripta szó jelentése = A latin crypta ‘fedett folyosó, föld alatti boltozat’ átvétele, ennek forrása a görög krüpté (‘fedett boltozat’), a krüptosz (‘fedett’) főnevesült nőnemű alakja a krüptó (‘elrejt, betakar’) igéből. Lásd még kriptográfia, kripton."
(a magyar-angol altemplom=undercroft, crypt vagy a magyar-német altemplom=unterkirche párosításokba a latin és görög értelmezések után már nem is érdemes belebonyolódni)


A kor építészeti szokásait, lehetőségeit figyelembe véve a földszinti, a nagyközönség által az "alapfunkcióra" használt tér alatti - jellemzően boltozatokkal fedett - teret, templomok esetében sohasem pincének, (BME Építészettörténeti Tanszékén tanultak alapján) hanem magyarul altemplomnak, franciául és/vagy latinul - a görög előzmény nyomán - cryptának nevezzük, függetlenül attól, hogy konkrétan temetésre vagy egyéb egyházi funkcióra szolgált.
Összefoglalva:
Gyakorlatilag a két kifejezést templom alatti tér esetében nem igazán lehet egymástól egyértelműen szétválasztani, érdemben ugyanazt jelentik.
(Ennek megfelelően - az érthetőség kedvéért, bár lehet, hogy kissé önkényesen - a teret altemplomnak, a benne lévő, 4-5-6 sírt tartalmazó építményeket pedig kriptáknak nevezem)

KRIPTÁK

Az altemplomban talált kripták és a bennük lévő sírok fotói tekinthetők meg a "KRIPTÁK" oldalon.
(http://templomfelujitas.blogspot.hu/p/altemplom.html)
A zárt sírok egy része névvel, dátummal ellátott, így ezek esetében egyértelműen van lehetőség a temetettek egyfajta beazonosítására.
A zárt, felirat nélküli, vagy most egyáltalán nem beazonosítható feliratnyomokkal rendelkező sírok esetében jelenleg a "FORRÁSOK" oldalon lévő "Temetettek jegyzéke" jelenti az egyetlen támpontot.


(A fotók készítésében Zombori István kollégám volt segítségemre)