A SZEGEDI MINORITA TEMPLOM FŐBEJÁRATA

Egy régi felvétel, amelyen a főbejárat az eredeti változatában látszik, az utólagos előépítmény nélkül.

Még a főbejárati timpanon nélkül
A feltöltés ekkor már megtörtént, a templom belső padlója a Munkácsy utcai járdával egy szintbe került.
Vajon a templom felé a kép szerint markánsan emelkedő járdavonal csak optikai csalódás,vagy a templom környéke valóban - dombszerűen - hamarabb lett feltöltve?
(Megjegyzés: a kép bal oldalán látszik a kor egyik jellegzetes szegedi típus épülete, az árusító pavilon, amely a Széchenyi téren és az Újszegedi Ligetben is előfordult. Ez utóbbiban maradt fent legtovább.)