FELTÁRÁSOK, KUTATÁSOK

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal kérelmünkre adott engedélye alapján megkezdődhetnek a statikai és felmérési tervek folytatásához szükséges szerkezeti feltárási munkák, amelyek részben a látható épületszerkezetek vizsgálatát, részben pedig a jelenleg nem látható, nem megközelíthető épületszerkezetek megközelítését, feltárását célozzák.
Az engedélykérelmünkben felsorolt és engedélyezett feltárási helyeket aszerint rangsoroljuk, hogy melyik milyen elvi "eredményt" tartogathat, hiszen egy-egy feltárás eredményének függvényében további - egyelőre prognosztizált munkák - módosulhatnak, esetleg elmaradhatnak.
Elsőként a rendházi pincerész templom felőli végfalán lévő utólagos elfalazások bontásos vizsgálatára kerül sor.  Az építész és statikus ellenőrzés alatt zajló feltárási munkákat folyamatosan dokumentálni kell, ennek első mozzanataként a mai napon tájékoztattam a KÖH eljáró képviselőjét, Petvai Ferencet a munkák megkezdéséről.