ÚJABB ÉRDEKESSÉG

Egy ilyen kutatómunka folyamatosan szolgál érdekességekkel. A lenti szöveg elolvasása után, az ember más szemmel kezdi nézni azokat a részleteket, amiket egyébként 40 éve lát és majdnem kiverik a szemét. És újabb dolog derül ki. De először olvassuk a szóban forgó szöveget:
1894. február 7. "Kezdetét vette a nagyböjt. A hívők nagy serege volt a reggeli szentmisén, mely alatt ájtatosan jöttek hamvazásra. Délután 3 órakor pedig megkezdődött a nagyböjti délutáni isteni tisztelet Szentségkitétellel. A nagyböjti szónoklatokat Nt. Lővik Iván segédlelkész fogja tartani. Ma mondotta az elsőt. A templom a szószoros értelmében zsúfolásig megtelt ájtatos hívekkel, úgy hogy a szónok a hívek serege között alig tudott a szószékhez jutni. Adja az ég kegyes Ura, hogy ezen isteni tiszteletek a hívek lelki üdvére és mennyei jó Atyánknak dicsőségére legyen."

Eddig úgy tudtuk, hogy a szószékre az oldalfolyosó emeletéről lehet kijutni. 
De nézzük csak azt a szószéket!
A szentély felőli oldalon valóban látszik az egykori feljárat helye.