TOVÁBBI ÍROTT FORRÁSOK

Talán nem számít "kegyeletsértésnek" ha az altemplomot kutató munkánkhoz újabb adalékként egy 1768-ból való végrendeletet vizsgálunk. A végrendelet írója az első oldal felső harmadában külön megemlíti arra vonatkozó kívánságát, hogy a Felsővárosi Minoriták templomának kriptájába temessék el. "Lelkemet ajánlom az én Teremtő Istenemnek, Testemet pediglen az föld gyomrának, hogy halálom után temettessék Tisztelendő Minoriták Templomjokban lévő Kriptájában."
Ez a másik testamentum ugyancsak a Minoriták Templomának kriptáját említi, mint kívánt temetési hely: