GEORADAROS VIZSGÁLAT

Az SZTE-ATIKÖVIZIG munkatársai elkészítették az általuk végzett georadaros vizsgálat összefoglaló kiértékelését. Ennek főbb megállapításai az alábbiak:
1. A templomhajó alatt, a második és harmadik pillérközben cca 3*3 m-es raszterben egyértelműen altemplomra utaló boltozatok láthatóak, amelyek alatt a műszeres vizsgálat szabad, levegővel töltött üregeket érzékelt.
2. A templomhajó alatti altemplomhoz kapcsolódóan három helyen is olyan jelek érzékelhetőek, amelyek egyértelműen  utólagos földbetöltést mutatnak. Ezek az utólag beépített lift gépházának ajtaja alatti terület, az oldalfolyosónak a sziklakápolna mögötti szakasza, valamint az oldalfolyosónak a jelenlegi templombejárat közelében lévő hely. A vizsgálat következtetései szerint - összhangban a templom alaprajzából következő, a  lépcsők közvetlenül közelségével összefüggő gondolatokkal - ezeken a helyeken feltételezhetőek a kripta-altemplom egykori lejárati helyei.
3. A szentélyben az oltár mögötti és előtti részeken szintén utólagos betöltések jelei érzékelhetőek, az oltár előtti részen pedig a templomhajóban érzékelhetőhöz hasonló, boltozatra emlékeztető jelet adott a vizsgálat.