BELSŐ FALFELÜLETEK

A templomban két helyen is sor került a külső falak belső oldalának megbontására azért, hogy egyértelműen látható és mérhető legyen a múlt század elején épített falszellőztető rendszer. Az évekkel ezelőtti elektromos felújítás során is láthatóvá vált, de egy korábbi bejegyzésben is említett, a falak kopogtatása által is érzékelt belső légréteg az eredeti falak belső felületének visszavésésével és egy 6 cm vtg. téglafal eléépítésével  alakult ki. A belső szellőző légrés vastagsága 17 cm. A belső falsík feltételezhetően így nem  teljesen azonos az eredeti belső falsíkkal, amit az oszlopfejezetek esetlegesnek tűnő fal felőli csatlakozása sugall.

A templomtér oldalszárny felőli fala

A szellőző réteg a templomfal visszavésett felületével

A fal és a tagozat spontánnak tűnő csatlakozása