VÍZ AZ ALTEMPLOMBAN

Amint az a lenti falszakaszok szemmel látható állapotából kezdettől sejthető volt, a nyári-őszi aszályos idő elmúlásával ismét megjelent a víz az altemplomban, így a feltáráskori, az előkészítő munkának rendkívül kedvező száraz viszonyok most "kissé" nedvesebbé váltak.

Víz az altemplomban
Ez alkalomból érdemes felidézni a templom környékének építéskori állapotát. 
A templomhoz a mostaninál jóval közelebb lévő, - egy korábbi bejegyzésben (http://templomfelujitas.blogspot.hu/2012/09/a-tisza-parti-templom.html) utaltam rá, hogy a mai Tímár utca vonalában, tehát közvetlenül a templom mellett húzódó - a főmederrel összefüggő, természetes és a mostaninál valószínűleg mélyebb folyómeder tulajdonképpen folyamatos vízleszívást jelentett, hasonlóan a manapság sok helyen - így Szeged belvárosának pincéiben is - épített drén rendszerekhez. Ezen meder feltöltése, valamint a környező és gyakorlatilag a Nagykörúton belüli teljes részre kiterjedő 1-2 m nagyságrendű feltöltés és a Tisza főmedrének utólagos árvízvédelme együttesen komoly mértékben megváltoztatták a templom környékének talajvíz viszonyait. Feltételezhetően így állt elő az építéskori állapottól eltérő mai helyzet, vagyis, hogy az altemplomot nemcsak komoly árvíz idején, hanem már egy-egy csapadékosabb időszak után is elönti a víz. Ezt támasztja alá a temetkezés gyakorlatának megszűnése is, de joggal feltételezhetjük, hogy az altemplom építői abban a tudatban voltak, hogy a tér jellemzően vízmentes állapotban van.
Az altemplom víztelenítésének az ilyenkor szóba jöhető, elvileg lehetséges verziói közül a tér geometriája és az épület műemlék jellege miatt a drén rendszer építése tűnik a járható útnak, ami az ilyenkor szokásos kiegészítő elemekkel biztosítani tudja a talajszerkezet stabilitását, a benne összegyűlő víz pedig egy átemelő rendszer révén lesz eltávolítva. Egyúttal ez a megoldás áll legközelebb az építéskori helyzet elvi rekonstruáláshoz is, azzal a különbséggel, hogy a talajvíz leszívását nem egy közeli folyómeder, hanem az épített drén rendszer biztosítaná. Mindez természetesen kiegészítendő az altemplom folyamatos szellőzésének biztosításával.