A KUTATÓ MUNKA FOLYTATÓDIK

Az altemplom alaprajzi kialakítása számos kérdést felvet és több szempontból is gyanúra ad okot.
- A karzat vonalától a szentély vonaláig tartó templomi rész mintegy kétharmada alatti tér vajon miért nem   nyúlik ki egészen a szentély vonaláig?
- A Szabó-féle kripta vajon miért ilyen esetlegesen csatlakozik az altemplom teréhez?
- A Tímár utca felőli oldalon vajon miért készült az egyik boltozat ilyen amorfra?
- De érdekes lehet az oldalszárnyi lépcső két "orsótéri" falának, pillérének nagy mérete is, ami alaprajzi és szerkezeti okokkal egyelőre egyértelműen nem indokolható.
A kutató munka során végzett műszeres vizsgálatok ugyan csak a már ismert tereket jelezték biztosan előre, mint valószínűen szabad tereket, de jelenleg nem zárható ki, hogy azokon a részeken, ahol a georadar nem érzékelt és eddig nem is találtunk szabad tereket, valamilyen szerkezetek,  - amik esetleg éppen akadályozták az altemplom eredetileg "teljes" méretűre építését - vannak. Ezek a jelenleg nyitott kérdések további kutatással, részint a templom tere felőli, részint az altemplom irányából történő fúrásokkal, feltárásokkal lennének megnyugtatóan megválaszolhatók. A sok szálon futó kutató-előkészítő munka statikai részein, így a templom többi részéhez hasonlóan az altemplom szerkezeti vizsgálata témájában is dr Körmöczi Ernő okl. építőmérnök statikus tervező és szakértő és Szolga András statikus tervező és szakértő dolgozik. A korábbi fotókon is jól látható folyamatos talajvíz és ebből következő falnedvesedési problémák szakértői vizsgálatával Dér István épületszigetelő szakmérnök foglalkozik. Az altemplom későbbi korrekt felújításának, használhatóságának, de már magának a teljes körű feltárásnak is alapvető feltétele a jelenleg nem hozzáférhető térrészek - jelenleg lezárt kripták - vizsgálata is, ami további, például antropológus szakemberek közreműködését igényli. A már hozzáférhető felületeken pedig további kormeghatározásokra van szükség a szerkezetek építéséhez használt tégla, de még inkább a habarcs vonatkozásában.